Tlačme na vysokú zodpovednosť sudcov

V súčasnosti stať sa sudcom znamená prejsť výberovým procesom, v ktorom nie sú stanovené jasné hodnotiace kritériá, a veľa závisí od individuálneho rozhodovania. Členmi výberových komisií sú väčšinou sudcovia, súdna moc tak vyberá sama seba. Výber sudcov často neprebieha objektívne a spravodlivo. Vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti u sudcov dostatočne nefunguje, disciplinárne súdnictvo je zároveň stále potenciálne zneužiteľné voči sudcom, ktorí majú iný názor ako predstavitelia justície.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

  • Dnes nových sudcov vyberajú komisie, ktoré sú takmer výlučne zložené zo sudcov. Od 1.1.2016 musia uchádzači z iných právnických profesií absolvovať prípravné vzdelávanie ako podmienku účasti na výberovom konaní do funkcie sudcu. Tento proces nie je v súčasnosti vôbec zadefinovaný.
  • Výberový proces v súčasnosti nemá konkrétne a jednotné hodnotiace kritériá. Rozhodnutia o úspechu či neúspechu kandidáta nie sú väčšinou vôbec odôvodnené.
  • Úprava disciplinárnych konaní je zneužiteľná.

Návrh nášho riešenia

  • Koniec rodinkárstva pri výbere sudcov, objektívny a nezávislý výber vďaka častejšiemu menovaniu členov komisií z osôb nepôsobiacich v justícii. Zmenou zloženia výberových komisii by sa okamžite zvýšila nezávislosť výberu tak, aby súdna moc nevyberala samu seba.
  • Rovnoprávny prístup uchádzačov z iných právnických profesií k funkcii sudcu dôkladným zadefinovaním prípravného vzdelávania.
  • Vyberať sudcov cez jednotný hodnotiaci hárok, ktorý budú všetky výberové komisie používať vo výberovom konaní, pričom svoje závery budú musieť odôvodniť.
  • Sfunkčnenie disciplinárneho konania vo veciach sudcov.