Odkryme schránkové firmy

Štát nakladá s našimi peniazmi, z našich daní platí faktúry a ľudia majú právo vedieť, komu ich platí, akých dodávateľov si štát vyberá a kto v skutočnosti z biznisu so štátom profituje. Poznáme mená “bielych koní” za schránkovými firmami, ale štát akoby nezaujímalo, pre koho tieto kone pracujú. To sa musí zmeniť.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

 • V kauzách ako emisná kauza, mýtny tender či piešťanské CT došlo k uskutočneniu platieb, resp. poskytnutiu nepeňažných plnení zo strany štátu spoločnostiam, ktorých skutočná vlastnícka štruktúra nebola verejnosti známa. Keby bola, je podozrenie, že by k týmto obchodom pre konflikt záujmov či pre iné dôvody ani nemohlo dôjsť.
 • Vytvorením lepšieho verejného registra, do ktorého by sa mal povinnosť zapísať každý, kto chce obchodovať so štátom (registra takzvaných konečných užívateľov výhod), sa dosiahne efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami. Skryť sa za schránkovú firmu už nebude možné bez rizika, že za zápis nepravdivých údajov do registra majiteľa postihne trest.
 • Protischránkový zákon sa nebude týkať len verejného obstarávania, ako je to teraz. Nakladanie s verejnými prostriedkami v rámci verejného obstarávania predstavuje približne iba 20% výdavkov verejnej správy. Do registra sa budú musieť zapísať aj tie firmy, ktorým sú poskytované investičné stimuly, kupujú štátny majetok, uplatňujú si pohľadávky voči štátu, čerpajú finančné príspevky z európskych fondov či prostriedky z verejného zdravotného poistenia.
 • Ak firma do registra zapíše nepravdivé údaje, verejný orgán (štát) bude povinný odstúpiť od zmluvy. Sankciám za zápis nepravdivých údajov do registra (peňažný trest, zákaz činnosti, strata licencie a pod.) bude čeliť prípadne aj slovenská osoba, ktorá bude podľa zákona zodpovedná za zápis.

Návrh nášho riešenia

 • Povinnosť každého subjektu (slovenského aj zahraničného), ktorý vstupuje do obchodného vzťahu so štátom, byť registrovaný vo verejnom registri.
 • Stanoviť minimálne finančné limity pre povinný zápis do registra.
 • Postihovanie zápisu nepravdivých údajov do registra.
 • Nová právna úprava by mohla byť včlenená do zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 • Schránková firma
  Za schránkovú firmu možno považovať spoločnosť, ktorá sídli najčastejšie v zahraničí (obvykle v tzv. daňovom raji), nepodniká v krajine, kde sídli, nemá okrem „profesionálneho a nájomného“ štatutára bežných zamestnancov, nemá technické ani organizačné vybavenie (ide len o poštovú schránku) a z verejnej evidencie nemožno zistiť jej skutočného ekonomického vlastníka.