Zabráňme ovplyvňovaniu prokurátorov

Kto by sa mal stať generálnym prokurátorom, ktorý bude na vrchole inštitúcie, ktorá je strážcom zákonnosti? Dnes generálneho prokurátora môžu navrhovať len poslanci. V Rade prokurátorov sedia tiež len prokurátori. Verejná kontrola činnosti prokuratúry je tak minimálna.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

  • Dnes návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú iba poslanci predsedovi národnej rady. Do výberu kandidátov sa tak premietajú politické vplyvy. Chýba výber kandidátov od odborníkov mimo politiky.
  • Prokuratúra v súčasnosti funguje ako uzatvorený systém. Rada prokurátorov, ktorej úlohou je okrem iného ochrana práv prokurátorov, vyjadrovanie sa k rozpočtu prokuratúry a plánu hlavných úloh, tiež plní kompetencie pri disciplinárnych konaniach voči prokurátorom. Dnes nie je možné, aby jej členmi boli ľudia z prostredia mimo prokuratúry, čo by umožnilo jej verejnú kontrolu.
  • Vďaka vysokému vplyvu generálneho prokurátora v disciplinárnych konaniach prokurátorov hrozí zneužitie disciplinárnych konaní. Zároveň zákony dnes neupravujú, kto môže dať disciplinárny podnet na samotného generálneho prokurátora.

Návrh nášho riešenia

  • Rozšíriť právo navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora aj na zástupcov právnickej verejnosti.
  • Otvorenie Rady prokurátorov členom mimo prokurátorského prostredia.
  • Zníženie vplyvu generálneho prokurátora v disciplinárnych konaniach prokurátorov presadením prvku verejnej kontroly do disciplinárnych senátov.
  • Kvalitný a objektívny výber nových prokurátorov cez výberové komisie aj s kandidátmi mimo prokurátorov.